Rennie & Duurzaamheid

Wat doen wij om onze duurzaamheid te verbeteren?

  • Verantwoord gebruik van materiaal

Wij zorgen ervoor dat we zo min mogelijk papier en karton gebruiken voor onze marketinguitingen. We gaan bewust om met onze product displays, flyers, schapkaartjes en al het ander materiaal dat we gebruiken om u als klant informatie te geven over Rennie, in bijvoorbeeld de drogist, supermarkt of apotheek. We zorgen ervoor dat dit materiaal goed opgenomen kan worden in de betreffende recyclestroom. Ook zorgen we voor verantwoord materiaalgebruik doordat al onze suppliers gekeurd papier en karton gebruiken.

  • Logo's op productverpakkingen

Bij Rennie werken we er elke dag hard aan om onze producten te innoveren en verbeteren. Hierbij speelt duurzaamheid ook een belangrijke rol. Wij proberen onze verpakkingen bij elke innovatie een beetje milieuvriendelijker te maken. Zo werken we er momenteel hard aan om logo's aan onze productverpakkingen toe te voegen. Deze helpen je om onze lege verpakkingen bij de juiste afvalstroom weg te gooien. Gooi het lege Renniedoosje altijd weg bij het oud papier en de lege plastictube bij het plasticafval. Door verpakkingen op de juiste manier weg te gooien kan de recyclebaarheid van bepaalde materialen worden verhoogd. Dit bevordert circulariteit en voorkom je dat er onnodig veel afval op de vuilnisbelt of in verbrandingsovens eindigt.

Rennie over?

Wanneer je Rennie over hebt of niet meer gebruikt, gooi deze dan niet zomaar weg. Lever ongebruikte of overtollige geneesmiddelen altijd in bij de apotheek of doe ze bij het klein chemisch afval. Spoel medicatie nooit weg door het toilet! Naar schatting belandt ongeveer 7 ton aan medicijnresten via het riool in het oppervlaktewater. Dit kan schadelijk gevolgen hebben voor mens, dier, natuur en milieu. Lever medicatie dus op de juiste manier in en voorkom dat de medicijn(resten) in het oppervlakte- en drinkwater terecht komen. Wil je meer weten over het probleem van medicijnresten in het water, lees dan hier verder.

Verantwoord geneesmiddelengebruik

Ga altijd verantwoord om met het gebruik van geneesmiddelen. Lees voor gebruik van Rennie altijd goed de bijsluiter. Wanneer er onduidelijkheden zijn over de informatie in de bijsluiter, kijk dan altijd voor verdere informatie op deze website, bezoek zelfzorg.nl of raadpleeg een arts. Een andere manier om verantwoord met geneesmiddelen om te gaan is door zo veel mogelijk verspilling te voorkomen. Koop niet onnodig veel geneesmiddelen of geneesmiddelen die je niet gebruikt of nodig hebt.

Duurzaamheid binnen Bayer

Rennie is in eigendom van Bayer. Bayer heeft als missie: “health for all, hunger for none”. Natuurlijk draagt Rennie bij aan dit streven door elke dag de gezondheid voor de consument centraal te zetten. Daarom hebben we hier in Nederland niet alleen voor Rennie, maar voor alle Bayer producten die de gezondheid van onze consumenten kan verbeteren, besloten jaarlijks 1% van onze P&I volledig aan duurzame acties uit te geven.

Er zijn een aantal globale duurzaamheidsdoelen waar Bayer zich sterk voor inzet. Zo wil Bayer tot 2030 onder andere de volgende actiepunten behaald hebben:

  • 100 miljoen kleine boeren in lage- en middeninkomenslanden helpen om voldoende kwaliteitsvoedsel voor zichzelf en anderen te produceren.
  • 100 miljoen mensen in achtergestelde gemeenschappen toegang geven tot alledaagse gezondheid.
  • 100 miljoen vrouwen in lage- en middeninkomenslanden toegang bieden tot moderne anticonceptie.
  • Volledig recyclebare verpakkingen.
  • Inzet om de klimaatverandering te matigen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs.

Lees meer over alle duurzaamheidsdoelen van Bayer.